Elegace in a bottle

Elegace in a bottle

Usage and data protection

Contributory statement for data administration is only available in Hungarian.


I. Adatkezelő adatai:

GERE TAMÁS  PINCÉSZET KFT.
 
SZÉKHELY:   7773 Villány, Diófás u.1
ADÓSZÁM:  24090957-2-02
CÉGJEGYZÉKSZÁM:  02-09-079288
TEL.:  72/592-009
FAX:  72/592-109
E-MAIL:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
WEBLAP: www.geretamas.hu
ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: NAIH-92481/2015.


II. Az adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatás:

  • hírlevél-küldés (közvetlen üzletszerzési célú megkeresések) /
  • / felhasználói ajánlatkéréssel összefüggő megkeresések /

III. A kezelt személyes adatok köre:

  •  név, email-cím, telefonszám

IV. A jelen nyilatkozat szerinti adatkezelés célja:

A weblap üzemeltetője, mint Adatkezelő által szolgáltatásai körében végzett vélemény- és piackutatás, közvetlen üzletszerzés, reklámhírlevél- és promóció célú ajánlatküldés.

A fenti személyes adatok kezelése az Adatkezelő által a weblapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása és a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében történik.

V. Adatkezelés időtartama:

A felhasználó által az adatkezelésre adott felhatalmazás visszavonásáig, de legkésőbb a weblapon nyújtott, fent körülírt szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a hírlevélküldő-szolgáltatásról történő leiratkozástól, illetőleg ajánlatkérés esetén az ajánlati kötöttség megszűnésétől) számított 5 (Öt) év.

VI. Adatkezelés jogalapja és módja, adattovábbítás:

Az Adatkezelő a felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési nyilatkozat IV. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési nyilatkozat V. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, mindenkor a vonatkozó jogszabályok (elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.]) előírásai alapján; valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó jelen Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával megadott adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása, amely az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés során az Adatkezelő a felhasználó megadott személyes adatait harmadik személyeknek való továbbítására csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, illetve az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében, az arra vonatkozó törvényen alapuló hatósági, bírósági megkeresések alapján jogosult.

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslatok:

A felhasználó a megadott adatainak kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja (ilyen visszavonásnak minősül a hírlevél-küldő szolgáltatásról való leiratkozás is).

A felhasználó az Infotv. vonatkozó szabályai szerint bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, kezelt adatai köréről, valamint kérheti hibás adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését.

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a felhasználót megillető jogokat az érintettek e-mail útján a jelen Adatkezelési nyilatkozat I. pontjában található e-mail címre eljuttatott kérelemükkel gyakorolhatják.

VIII. Adatkezeléshez adott hozzájárulás:

A fentiek tudomásulvételével, mint a Gere Tamás Pincészet Kft. weblapjának felhasználója kijelentem, hogy a weblapon keresztül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben az alábbi önkéntes, adatvédelmi tájékoztatáson alapuló és kifejezett nyilatkozatokat teszem az általam megadott és a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adataimmal összefüggésben:

 

  1. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő – a weboldal Felhasználási szabályzatában foglaltak szerint – számomra hírlevél keretében termékeiről és szolgáltatásairól információt, reklámot, promóciós ajánlatot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el a közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés) az általam rendelkezésre bocsátott személyes és elérhetőségi adatok történő kommunikáció útján.
  2. Önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent megjelölt személyes adataimat regisztrálja és a fenti időtartamban és adatkezelési célok érdekében kezelje.
  3. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatom a személyes adatok védelmét biztosító, az Infotv. szerinti hozzájárulásnak minősül.
  4. Megerősítem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében tettem a jelen nyilatkozatot.
  5. Kijelentem, hogy az általam a regisztráció, illetve hírlevél-feliratkozás vagy ajánlatkérés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weblapon elérhető egyes funkciók közvetített szolgáltatások (így a Megrendelések – Borterasz webshop), amelyeket a felhasználó a továbbirányított weboldalakon érhet el, és amelyek tartalmáért, szolgáltatásaiért és az ott kért személyes adatokért kezeléséért az Adatkezelő nem felel.

 

 

Offers

„Pálinkás Húsvét Villányban!” (EN)

A tavaszi fáradtság kipihenésére keresve sem lehet találni jobbat, mint Villány hangulatos miliője. Gyönyörködjünk a...

Vince napi Pincejárás 2017. (EN)

Pincéről Pincére, Variációk Vincére. Save the date: 2017. január 21. szombat

Franc & Franc - Villány invites Europe (EN)

Egy hétvége a Cabernet Franc jegyében.  Konferencia, közönségnap, tematikus vacsorák, szakmai beszélgetések.

Contact

GERE TAMÁS & ZSOLT PINCÉSZETE
H - 7773 Villány, Diófás u. 1.
+36 72 592 009
info@geretamas.hu panzio@geretamas.hu

More info

Clubcard

Klubkártya

Join us

More info

Virtual tour

Virtuális séta

Look around us

More info

Sign up for newsletter